Raggbock (Tragosoma depsarium) och skrovlig flatbagge (Calitys scabra) i Södermanlands län 2006-2009. – Förekomst, hotstatus samt förslag till skötselåtgärder

Raggbock och skrovlig flatbagge har inventerats i delar av Södermanlands län samt angränsande del av Stockholms län under åren 2006 till 2008. Även äldre fynd under de senaste 15 åren redovisas i rapporten. Båda skalbaggsarterna är knutna till liggande död tallved i solexponerade lägen. Skrovlig flatbagge, som lever på ved bevuxen med tickor av släktet Antrodia, främst timmerticka och citronticka, har påträffats ganska frekvent och spritt i landskapet på hällmarker, hyggen och äldre brandfält. Artens fortlevnad i regionen förefaller relativt tryggad. Raggbock förekommer inom några få begränsade områden och utnyttjar främst hyggen och äldre brandfält. Fyra av förekomstområdena ligger i Södermanlands län och ett i Stockholms län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss