Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av flodnejonöga - ett länsövergripande samverkansprojekt i Mälarmynnande vattendrag

Föreliggande rapport är frukten av en länsövergripande samverkan mellan länsfiskekonsulenterna vid fiskefunktionerna i de fyra mälarlänen – Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis)som tillhör släktet rundmunnar är en av trenejonögearter som lever i svenska vatten. De övriga är bäcknejonöga och havsnejonöga. En annan rundmun som lever i svenska vatten är pirålen som förekommer på vår västkust. Flodnejonöga är en art som är upptagen på flera listor över hotade eller missgynnade arter. I Sverige är den klassificerad som missgynnad och dessutom råder generell kunskapsbrist över artens utbredning och tätheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__17&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss