Frisk tillväxt i hälsobranschen!

Förord Denna rapport visar att det finns 320 företag inom den alternativa hälsobranschen i Södermanlands län. En principfråga är om detta är en utvecklingsbransch? Jag tror att svaret på denna fråga är ja. Med tanke på att det till största delen handlar om små företag och med stor kvinnlig ägardominans vill arbetsgruppen förorda en bred branschdiskussion, dels utifrån kunskapen som tagits fram i denna rapport och dels utifrån erfarenheter vunna i länets alla resurscentrum för kvinnor. Diskussionen skall syfta till att synliggöra denna småföretagarbransch och dess betydelse för tillväxten i länet. I dialogen är det viktigt att företagen i branschen, branschorgan, utbildningsväsende och företagsfrämjande aktörer deltar. Länsstyrelsen har kluster och entreprenörskap på sin dagordning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__4&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss