Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av utter i Södermanlands län 2005. Barmarksinventering och broinventering 2005 samt kompletterande vinterinventering 2007

Utterpopulationen i Sverige började minska drastiskt under 1950-talet och fortsatte minska under 1960- och 1970-talet. Delar av södra Sverige inventerades i början av 1980-talet för att undersöka den fulla effekten av utterns tillbakagång i landet som helhet. Det konstaterades att läget generellt för arten var mycket allvarligt i södra Sverige och att det i Sörmland endast fanns några få individer. Sverigepopulationen skattades då till mellan 500 och 1 000 uttrar varav endast ett 50-tal antogs finnas i landets södra delar. Mot denna bakgrund kom utter att återinplanteras i Södermanland och Uppland med en förhoppning om att förstärka den spillra av populationen som fortfarande existerade i dessa områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_7&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss