Tillsynsrapport av humanistiska nämnden i Trosa kommun. Individ- och familjeomsorg

I huvudsak kan länsstyrelsen konstatera att Humanistiska nämnden i Trosa kommun har en fungerande socialtjänst. Länsstyrelsen kan konstatera att nämnden har en väl fungerande handläggning av ekonomiskt bistånd. Av den genomförda aktgranskningen inom barnområdet framgår att nämnden har barnet i centrum i barnavårdsutredningar. Inom missbruksområdet ser länsstyrelsen positivt på att nämnden börjat använda utredningsinstrument i sina utredningar. De brister som framkommit i denna verksamhetstillsyn finns framförallt inom områdena barn/ungdom och missbruk. Exempel på brister som Humanistiska nämnden bör förbättra är: • Arbetet med rutiner och riktlinjer inom både barn- och missburksområdet bland annat avseende tvångsvård.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__19&context=32