Broschyren Natura 2000 Södermanlands län

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av skyddad natur. Syftet med Natura 2000 är att värna om fåglar, naturtyper och arter som medlemsländerna inom EU kommit överrens om att skydda. Länsstyrelsen i Södermanlands län har föreslagit och regeringen har fattat beslut om 198 Natura 2000-områden. Totalt utgör dessa ca 50 000 ha, vilket motsvarar ungefär sex procent av länets yta. De största Natura 2000-områdena återfinns i havet, som t.ex. Hävringe-Källskären och Skärgårdsreservaten. Andra exempel på Natura 2000-områden i länet är Båven, Stendörren och Tullgarn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__15&context=32

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss