Inventering av grova träd i Södermanland län

På uppdrag av länsstyrelsen har Riksell Naturtjänst inventerat och sammanställt denna rapport om grova träd i Södermanlands län. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om länets s.k. jätteträd, dess utbredning, hotstatus samt natur- och kulturhistoriska värde. Inventeringen har bestått i att registrera alla grova träd över en specifik minsta grovlek samt samla in en rad uppgifter om trädets kondition, läge och biologiska kvalitéer. Målsättningen är att informationen ska ligga till grund för ett framtida planerings- och skötselarbete av dessa ur naturvårdssynpunkt mycket värdefulla träd. Metodiken har i stort sätt följt skogsstyrelsens instruktioner för inventering av jätteträd (Hultengren, S. Nitare, J. 1999).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_4&context=32