Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24- 26 okt 2023 klocka 13.00 - 14.30

Nationell konferens om åtgärdsprogram för tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla

Svart mussla hålls upp i luften av en hand. Ett vattendrag i bakgrunden.

Tjockskalig målarmussla. Foto: Helena Herngren.

Välkommen till nationell konferens om hotade stormusslor på Karlstads Universitet.

Föreläsningar och workshop i tre dagar om bevarandearbete och övervakning av musslor kopplat till ÅGP flodpärlmussla och ÅGP tjockskalig målarmussla.

Målgrupp


Konferensen riktar sig till tjänstepersoner, konsulter och forskare som arbetar med projekt kopplat till något av dessa åtgärdsprogram. Begränsat antal platser.

Dag 1 24/10 - Musslor, hot & åtgärdsprogram

13.00 Introduktion - Alexander Gustavsson, Håkan Söderberg & Martin Österling
13:30 Stormusslornas ekologi & genetik - Martin Österling
14.00 Musslor & nedbrytningsprocesser- Raviv Gal
14.30 Kalkning & musslor - Jon Mageroy
15.00 Paus
15.30 Musseldöd - Anders Alfjorden
16.00 Invasiva musslor - Ted von Proschwitz & Stefan Lundberg
16.30 Infested trouts move more under infestation - Sebastian Rock
17.00 Populationsförstärkande åtgärder - Niklas Wengström

Dag 2 25/10 - Restaurering & bevarandeåtgärder

09.00 LIFE Ecostreams - Håkan Söderberg
09.30 LIFE Connects - Sebastian Rock
10.00 LIFE Improve - Viebeke Lirås
10.30 Paus
10.40 LIFE Revives - Patrik Olofsson
11.10 Workshop
12.00 Lunch
13.00 Diskussion workshop
14.00 Kindergarten & restaurering - Pirkko-Liisa Luhta & Eero Moilanen
15.00 Paus
15.30 Restaurering av bottensubstrat - Håkan Söderberg
16.00 Samarbete över gränserna - Marie-Pierre Gosselin
16.30 Internationella projekt mm. - Lea Schneider
19.00 Gemensam middag

Dag 3 26/10 - Ny kunskap & skydd

09.00 Förflyttning av musslor - Agnes Larsson
09.30 eDNA och stormusslor - Niclas Gyllenstrand
10:00 Paus
10.30 Miljöövervakning stormusslor - Frans Olofsson
11.00 Områdesskydd och bevarande av musslor - Oskar Norrgrann
11.30 Positivt från populationsförstärkning av Unio crassus - Stefan Lundberg

Kostpreferenser och hjälpmedel

Meddela kostpreferenser och eventuellt behov av hjälpmedel i samband med anmälan till:

alexander.gustavsson@lansstyrelsen.se

Parkering, väganvisning, kollektivtrafik

Konferensen kommer att hålla till på Karlstads Universitet (Universitetsvägen 2, 651 88 Karlstad).

Vi rekommenderar resa med tåg till Karlstads centralstation där buss nummer 1 till universitetet ansluter från Stora torget var tionde minut. Universitetet ligger ett par kilometer utanför centrala Karlstad och rekommendationen är att hotell bokas i nära anslutning till Stora torget.

För mer information, se länken nedan.

Hitta till universitetet | Karlstads universitet (kau.se) Länk till annan webbplats.

Övrig information

Resa och logi till självkostnadspris, varje deltagare ansvarar själv för att boka detta.

Fika ingår varje dag, lunch ingår dag två och tre.

Dag två äter de som vill gemensam middag på restaurang i centrala Karlstad till självkostnadspris.

Frågor

Vid frågor, skicka ett mail till alexander.gustavsson@lansstyrelsen.se

Arrangörer

Konferensen arrangeras i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Karlstads Universitet med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten.

Var:
Karlstads Universitet
Kostnad:
0
Sista anmälningsdag:
13 okt 2023

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss