Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 jun 2023 klocka 09.30 - 15.15

Kurs om åtgärder för ökad biologisk
mångfald i åkerlandskapet

Tema: Humlor, solitärbin och honungsbin

Kursinnehåll

❖ Under kursen lär vi oss om humlors och solitärbins levnadssätt och vad de behöver i form av föda och boplatser. Vi tittar på lämpliga miljöer och diskuterar hur vi kan bevara och återskapa dessa platser.


❖ På förmiddagen hålls ett teoripass om vilda bins biologi och hur vi kan skapa mångfald av blommande växter som bina behöver. Vi går igenom åtgärder för att gynna den vilda floran och växter att odla på åkermark.


❖ Under eftermiddagen går vi ut i gårdens närmiljöer och letar upp platser där humlor och solitärbin kan leva och föröka sig. Vi tittar på möjliga åtgärder som kan göras för att öka möjligheter för vilda bin att överleva i landskapet. Vi håvar in pollinerande insekter och lär oss känna igen några vanliga humlor och solitärbin. Du får förslag på litteratur och andra hjälpmedel.

Praktiska detaljer

Förmiddagsfika, kaffe/te, frukt, ingår i kursen.
Medtag egen lunchmatsäck! Möjlighet att sitta inne vid sämre väder.
Kläder efter väder och rena skor/stövlar.

Vid frågor kontakta Frida Hedin Hushållningssällskapet 0727-419 414

Medverkande rådgivare

Christina Winter, hortonom och insektkunnig rådgivare
Frida Hedin, naturvårdsrådgivare

Målgrupp

Verksamma på lantbruks- och trädgårdsföretag i Södermanlands län. Verksamma på lantbruks- och trädgårdsföretag i andra län får delta i mån av plats.


Arrangör

Hushållningssällskapet

Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet inom området Ett Rikt Odlingslandskap av Länsstyrelsen i Södermanlands län.

 

Var:
Ekenäs gård 1, Flen
Kostnad:
Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet inom området Ett Rikt Odlingslandskap av Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Sista anmälningsdag:
08 jun 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss