Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 nov 2022 klocka 09.00 - 16.30

Så motverkar vi att
ensamkommande barn försvinner

Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna bjuder in till en utbildningsinsats med fokus på problematiken gällande ensamkommande barn som försvinner. Särskilt fokus ligger på målgruppen ensamkommande barn från Nordafrika med hög förekomst av avvikningar.

Dagen genomförs inom ramen för EU-projektet European Protection of Unaccompanied Minors (EUPROM) som Sverige deltar i tillsammans med Frankrike, Italien och Spanien. Utbildningsinsatsen finansieras genom Europeiska unionens program för rättsliga frågor (2014–2020).

Målgrupp

Yrkesverksamma inom mottagandet av ensamkommande barn samt berörda medarbetare inom statliga myndigheter.

Huvudtalare

Olivier Peyroux, Sociolog och internationell expert inom migration
och trafficking av barn. Jobbar bland annat på uppdrag av organisationer som UNODC, Europarådet, UNICEF och franska utrikesdepartementet.

Maria von Bredow, Statsvetare och barndomssociolog med lång erfarenhet av frågor som rör utsatta barn- och ungdomsgrupper. Senior utredare på Brottsförebyggande rådet, Center mot våldsbejakande extremism.

Registrering och fika från kl. 9.00

09.30–09.45 Inledning
Bakgrund och information om det aktuella EU-projektet.
Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen.

09.45–11.00 Exploitation of Unaccompanied Minors in Europe
A sociological background of the phenomenon of young persons migrating to Europe from North Africa, and how criminal networks work to exploit this vulnerable group in various ways.
Olivier Peyroux, Sociologist and international expert.

11.00–11.15 Paus

11.15–12.15 Ensamkommande barns utsatthet i Europa
En kvalitativ beskrivning av situationen för ensamkommande barn på resande fot
genom Europa, hur deras utsatthet och möte med myndigheterna kan se ut i praktiken. Intervju med en ung vuxen som själv har gjort den resan.
Maria von Bredow, Senior utredare, Center mot våldsbejakande extremism.

12.15–13.30 Lunch

13.30–14.15 Protecting Children on the Move
The French non-profit organization Hors la Rue share their experience and expertise on how to provide support to migrant children in the street, often subject to exploitation and lacking legal status.

14.15–15.00 Insatser för att motverka att ensamkommande barn försvinner
Socialjouren i Stockholm berättar tillsammans med representant från polisens ungdomsgrupp om arbetssätt, framgångsfaktorer, bemötande och utmaningar i arbetet med ensamkommande barn i ankomstfasen och att i snabbt skede fånga upp ensamkommande barn som avvikit så att de får kontakt med samhällets hjälpsystem.

15.00–15.30 Fika

15.30–16.15 Panelsamtal och frågestund
Samtal och reflektioner om erfarenheter och lärdomar att ta med sig i det fortsatta arbetet. Möjlighet till frågor från deltagarna. Samtalet hålls på engelska med möjlighet att ställa frågor på svenska.

16.15–16.30 Avslutning
Avslutning och summering av dagen och kort information om arbetet framåt.

Praktiskt

Dagen erbjuds kostnadsfritt. Enkel vegetarisk lunch ingår. Eventuella allergier
anges vid anmälan. Delar av programmet kommer att vara på engelska.

Anmälan

Anmäl dig senast den 28 oktober.

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

EU-flagga
Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
28 okt 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss