Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

29 sep 2022 klocka 14.00 - 16.30

Fältvandring – Anlägg din egen våtmark

Anlagd våtmark vid Holmtorp utanför Flen. I bakgrunden en nyrestaurerad betesmark.

Foto: Monika Gustafsson

Våtmarker i jordbrukslandskapet blir allt viktigare i ett föränderligt klimat med torka samt snabba och stora flöden. Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden.

Under drygt 150 år har cirka 90 % av all ursprunglig våtmarksareal dränerats bort i jordbrukslandskapet, från södra Sverige upp till Mälardalen, för att vinna odlingsmark och trygga livsmedelsförsörjningen. Våtmarker fyller flera funktioner i landskapet. De renar vatten och skyddar mot både torka och översvämningar. Dessutom är de en av de mest artrika naturmiljöerna. Genom att återväta torvmarker så minskar även utsläppen av växthusgaser, vilket gör det till en viktig åtgärd för Sveriges klimatarbete. Följ med på vår fältvandring och låt dig inspireras av andra markägares arbete med att investera i och förhöja odlingslandskapets värden. Vi besöker Hässle Säteri och tittar på hur man anlagt två av sina våtmarker.

Programinnehåll
• Bakgrund och beskrivning av de besökta våtmarksplatserna
• Var passar våtmarker i landskapet?
• Våtmarkers funktion och nytta
• Natur- och ekonomivinster med bete som skötselåtgärd
• Anmälan och tillstånd kopplat till våtmarksanläggning
• Anläggningsstöd och skötselersättningar
• Information från Greppa Näringen

Medverkande: Jenny Jochnick NVVF, Gordon Lindau NVVF, Sören Eriksson våtmarkskonsult, Malin Almquist Länsstyrelsen och Karin Oskarsson LRF

Anmälan görs till Jenny Jochnick, 072-555 05 08 eller jenny.jochnick@nvvf.se Vi bjuder på fika! Meddela eventuella födoämnesallergier vid anmälan.

Inbjudan i pdf-format Pdf, 396.6 kB.

Var:
Hässle Säteri, Samlingsplats: Parkering ca 150 m in på liten avfartsväg norr om Dagöholm, norr om nordvästra Långhalsen. Vägbeskrivning: https://kartor.eniro.se/m/r25re
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 sep 2022

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss