Översiktliga miljötekniska markundersökningar vid tre f d träskyddsanläggningar i Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län har utfört översiktliga miljötekniska markundersökningar (MIFO fas 2) inom tre före detta träskyddsanläggningar. Denna rapport behandlar undersökningen vid ett av objekten, ett f d sågverk i Björstorp, Emmaljunga. De tre före detta träskyddsanläggningarna har av länsstyrelsen klassats i riskklass 1 (Tomelilla och Björstorp) respektive riskklass 2 (Broby), bland annat på grund av hanterade kemikalier samt att de ligger vid/inom vattenskyddsområden. Syftet med utredningarna har varit att klarlägga om det finns föroreningar till följd av träskyddsverksamheten och bedöma föroreningsutbredning i jord och grundvatten. Syftet har också varit att göra en översiktlig riskbedömning och vid behov ge förslag på kompletterande undersökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_107&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss