Materialförsörjningsplan Skåne

Materialförsörjning är en viktig fråga för samhällsbygget. Till alla vägar och järnvägar, anläggningar och byggnader som byggs i samhället används berg-, jord- och grusmaterial. Skåne har en komplex geologisk berggrund vilket innebär en ojämn tillgång på bergmaterial inom länet. För att nu och i framtiden säkerställa materialtillgången behöver många aktörer i samhället samverka och arbeta för en hållbar och cirkulär materialförsörjning. I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för tillgång på ballast i Skåne samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå ett mer cirkulärt samhälle. Planen redovisar även bevarandevärden (t.ex.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhällsplanering
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1394&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss