Undersökning av landmolluskfaunan i Stora Harrie och Dagstorp 2021

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län (kontaktperson Maria Sandell) undersöktes landmolluskfaunan i fyra respektive tre delytor i rikkärrskomplexen Stora Harrie mosse och Dagstorps mosse. Undersökningarna är en del av EU-projktet Life RestoRED, LIFE19 NAT/SE/000172, och avser att undersöka landsmolluskfaunan före återställning (schaktning) av ytorna till rikkärr. I respektive område finns en kontrollyta som kommer att lämnas orörd. Underökningarna inriktades på lämpliga biotoper för sällsynta grynsnäckor (släktet Vertigo) som förekommer i Skåne: Vertigo moulinsiana (Dupuy) [större grynsnäcka], Vertigo geyeri Lindholm [kalkärrsgrynsnäcka] och Vertigo angustior [smalgrynsnäcka]. Samtliga är Natura 2000-arter och de två förstnämnda är rödlistade i Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1452&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss