Sammanfattande redogörelse av samverkan kring den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Verkeåns avrinningsområde

Under 2021 och 2022 har Länsstyrelsen Skåne lett samverkan för prövningsgruppen 88/89_1 Österlen där ett vattenkraftverk i Verkeån är anmält till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Anläggningen ligger inom Natura 2000-området Verkeåns dalgång och bedöms ligga och väga mellan kulturhistoriskt värde och högt kulturhistoriskt värde. Anläggningen är ett strömkraftverk som inte reglerar vattendraget och påverkar därför främst miljökvalitetsfaktorn ”konnektivitet” genom ett utgöra ett partiellt vandringshinder för bl.a. stensimpa och elritsa, som ska ha fria vandringsvägar enligt Natura 2000-områdets bevarandemål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1330&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss