Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sammanfattande redogörelse av samverkan kring den nationella planen för omprövning av vattenkraft i Vege ås avrinningsområde

Under 2021 och 2022 har Länsstyrelsen Skåne lett samverkan för prövningsgruppen 95_1 Vege å där ett vattenkraftverk är anmält till den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Möllarps säteri har ett högt kulturhistoriskt värde som tidstypisk för 1800-talet med komplett, välbevarad kvarnmiljö och moderna inslag väl inkluderade. Anläggningen är ett strömkraftverk utan reglerbidrag som ligger i ett litet biflöde högt upp i avrinningsområdet, på en plats som sannolikt varit naturligt svårpasserad för fisk, historiskt sett. Eftersom Vege å har ett ålbestånd, och eftersom ålyngel kan passera nästan alla naturliga vandringshinder, har ål med stor sannolikhet kunnat passera platsen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1343&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss