Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Övergripande handlingsplan för klimatanpassning av skyddade områden i Skåne län

Länsstyrelsen Skåne ska i likhet med andra statliga myndigheter initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning inom ramen för sina uppdrag (SFS 2018:1428). Länsstyrelsen förvaltar statlig egendom i form av fastigheter, samt byggnader och anläggningar inom skyddade områden. Det finns 3 nationalparker och 354 naturreservat i Skåne, varav 293 naturreservat har beslutats av länsstyrelsen, men bara 267 förvaltas av länsstyrelsen (2022-09-19). De resterande naturreservaten som har beslutats av länsstyrelsen förvaltas av kommuner eller stiftelser. Staten äger 190 fastigheter som förvaltas av Länsstyrelsen Skåne. De ligger inom de tre nationalparkerna och 157 naturreservat (Naturvårdsverket, 2022).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1399&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss