Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Övergödningsstrategi i Skåne län 2022-2027

Denna övergödningsstrategis syfte är att identifiera och föreslå nya insatser för Länsstyrelsen Skåne att ytterligare minska transporten av näringsämnen till vattendrag, sjöar och hav under perioden 2022- 2027. Strategin har tagits fram i samarbete med Vattenenheten, Fiske- och Restaureringsenheten, Miljöpröv-ningsenheten, Miljötillsynsenheten, Enheten för samhällsplanering och Lands-bygdsavdelningen. Underlaget till strategin har utgjorts av flertalet rapporter, utredningar och strategiska dokument, där ibland ”SOU 2020:10, Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå miljömålet Ingen övergödning” och samrådshandlingarna för ”Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 – Södra Östersjöns vattendistrikt”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Landsbygd
  • Mark
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1256&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss