Naturvärdesinventering i fyra områden. Kunskapsunderlag för skogliga värden - Övedskloster, Torups ängar, Ludaröds fälad och Törringelund

Skåne är det län i Sverige som har högst andel ädellövskogar vilket innebär att vi också har ett stort ansvar för bevarande av dessa skogar och arter. Över 700 rödlistade arter är knutna till ädellövskogar och av dessa har flera sin huvudsakliga utbredning i Skåne. Andra viktiga skogsmiljöer i Skåne som vi ska ta ansvar för är klibbalskogar. Formellt skydd av skog, tillsammans med naturvårdshänsyn och skogsnäringens frivilliga avsättningar, är stommen i arbetet med att bevara värdefull skog och skoglig biologisk mångfald. För att kunna skydda de viktigaste miljöerna behöver vi bra kunskapsunderlag och aktuella inventeringar av naturvärden och hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1235&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss