Maltesholms snäck- och snigelfauna. Inventering 1982 samt områdets historia.

Högeväg och de magnifika över 300-åriga bokarna nedanför Maltesholms slott, har stora biologiska kvalitéer. Flera ovanliga landmollusker och en rik flora, med bl.a. ymniga strutbräkenförekomster. På de gamla bokarna satt nog hundratals spolsnäckor (Clausiliidae), varav en stor del var under parning. Bland de sex arter spolsnäckor jag fann fanns en som jag inte kände igen. Inspirerad av fynden tog jag kontakt med Länsstyrelsen i Kristianstad och framförde ett förslag om att få inventera landmolluskfaunan i Maltesholm för Länsstyrelsens räkning. Fältarbetet genomfördes under 1982, sållprovsurplockning, sortering, bestämning, historieefterforskning och första rapportutkast gjordes under 1982–84.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1223&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss