Inventering av rödmyror i Skåne under 2021

Åtgärdsprogram för bevarande av de två fjärilarna alkonblåvinge respektive svartfläckig blåvinge ingår i en storsatsning för hotade arter och biotoper som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna genomför och som är ett led i arbetet med att uppnå nationella och regionala miljömål. Genom arbetet med åtgärdsprogrammen kan åtgärder riktas för de arter som har behov av sådana för sin överlevnad, och dessa åtgärder förväntas även gynna många fler arter. Alkonblåvinge och svartfläckig blåvinge är två arter med en speciell biologi där de är beroende av både specifika växtarter och att det finns rödmyror i direkt anslutning till värdväxten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=522&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss