Översvämning i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hästmussla i västerhavet. Litteraturstudie av befintlig forskning, undersökningar och utbredning

Hästmusslan är en ekologiskt viktig art som genom sitt levnadssätt skapar en livsmiljö till en mängd andra arter. Trots sin viktiga ekologiska roll är kunskapen om hästmusslor i Kattegatt och Skagerrak dålig. Få områden har utpekats med höga tätheter av arten och det saknas till stor del kontinuerliga undersökningar av de skandinaviska bestånden. Hästmusslan kan förekomma på flera typer av substrat och tillväxten gynnas av strömsatta förhållanden. Musslan kan överleva låga syreförhållanden under en relativt lång tid, men tycks ha en förhållandevis låg tolerans för låga salthalter, höga temperaturer samt exponering för luft, vilket medför begränsningar i hur grunt och kustnära de kan förekomma. Hästmusslor förekommer framför allt djupare än cirka 10 meter i svenska vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1263&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss