Delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist 2022-2027 Södra Östersjöns vattendistrikt

I Södra Östersjöns vattendistrikt finns effekter av ett förändrat klimat. Större variation i nederbördsmönster och en ökad temperatur leder till perioder med risk för vattenbrist samtidigt som behoven av vatten ökar. Det finns idag ett stort behov av förbättrande och förebyggande åtgärder i distriktets kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. När vattenkvaliteten är påverkad minskar både användbarheten och vattenekosystemens motståndskraft mot ett förändrat klimat. Det är därför lönsamt att göra åtgärder för att nå eller bibehålla god vattenstatus. Samhällets olika behov av vattenanvändning innebär dock att det oundvikligen uppstår behov av avvägningar mellan olika intressen och värden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=102&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss