Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bryn och gläntor - viktiga för vilda pollinatörer

De vilda pollinatörerna behöver ett variationsrikt landskap. De måste ha mat i form av nektar- och pollenrika blommor och olika typer av boplatser, framför allt i sand eller död ved. Dessutom måste de ha lämpliga stråk för att kunna förflytta sig mellan olika miljöer. I den här foldern ligger fokus på träd- och skogsmiljöer. Foldern illustrerar ett varierat skogslandskap som är gynnsamt ur pollinatörernas perspektiv. Här beskrivs några av de viktigaste miljöerna samt några typiska arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1365&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss