Mottagandet av nyanlända barn i familj: generella faktorer, risk- och skyddsfaktorer. En kunskapsöversikt och kartläggning

Med denna rapport vill Länsstyrelsen fördjupa den regionala dialogen gällande mottagandet av barn som kommer till Skåne med sina vårdnadshavare samt fortsätta arbetet med att utveckla mottagandet av barnen regionalt och lokalt utifrån ett barnrättsperspektiv. För att få en bättre bild initierade Länsstyrelsen Skåne, inledningsvis i samverkan med Skånes Kommuner, under 2019 en kunskapsöversikt samt kartläggning som genomförts av Lunds universitet. Resultaten från kartläggningen bidrar tillsammans med kunskapsöversiktens slutsatser till en grund för rekommendationer i rapporten gällande kommunalt mottagande av nyanlända barn i familj med ett stärkt barnrättsperspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2021__3&context=18