Kiselalgundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2021

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2021. Totalt har 30 lokaler undersökts, varav 18 stycken inom regional miljöövervakning, sex inom uppföljning av UC4LIFE, samt sex inom kalkeffektuppföljning. Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet. Projektet har bekostats med medel från Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för regional miljö-övervakning, vattenförvaltningsarbetet och 1:11-anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=299&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss