INVENTERING AV SKINNBAGGAR, TRIPS, BLOMFLUGOR MED FLERA

Nationalparken Dalby Söderskog har en lång kontinuitet som trädbärande mark. Detta till stor del då det under drygt 1000 år varit statligt eller kyrkligt ägd mark. Marker som har varit trädklädda utan avbrott under lång tid har ofta en intressant och artrik insektsfauna. Trots att området har varit nationalpark i över 100 år saknas kunskaper om många organismgrupper. Länsstyrelsen lät därför genomföra inventeringen som en del i uppföljningen av skyddad natur. I rapporten redovisas resultatet av inventeringar som genomfördes under 2016-2017. Resultaten visar att områden som Dalby Söderskog med stor mängd död ved och lång trädtradition är viktiga för den biologiska mångfalden med drygt 600 identifierade arter av främst skinnbaggar, trips, blomflugor och spindeldjur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2021_16&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss