Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet

Skåne läns regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020, med förlängningsåren 2021-2022. Dessa program syftar till att tillsammans med de övriga strukturfonderna bidra till att nå målen i strategin Europa 2020 om en smart och hållbar tillväxt för alla. För landsbygden innebär detta att de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven måste få utrymme i utvecklingen av framtidens landsbygd. De regionala prioriteringarna i handlingsplanen utgår från länets behov vilka har identifierats i en SWOT-analys där landsbygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot har kartlagts. Analysen gjordes tillsammans med partnerskapet och ett 20-tal olika organisationer i Skåne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Landsbygd
  • Stöd inom lantbruk och landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2020__18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss