Råån - two-stage channels impact on biodiversity and nutrient retention

Råån, Helsingborg Municipality Field evaluation of two-stage channels impact on local biodiversity and nutrient retention potential. Biologisk mångfald och potential för näringsämnesreduktion har undersökts i tvåstegsdiken i Lussebäcken och delvis också i Råån. Jämfört med närliggande kontrolldike, ett djupt liggande dräneringsdike, så har de tre tvåstegsdikena i Lussebäcken stor potential att fånga upp sediment och näringsämnen vid översvämning. Men i dagsläget fungerar de mindre bra då där förekommer resuspension av partiklar och där är ett begränsat utbyte mellan bäckfåran och översvämningsplanet. Bottenfaunan för hela avrinningsområdet, mätt som biodiversitet, hade en positiv trend sedan mätningarna startade 2000, även om den inte var signifikant för vissa lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2020_06&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss