Grön infrastruktur - nulägesrapport 2020

I nulägesbeskrivningen av Skånes gröna infrastruktur har Länsstyrelsen samlat mycket av den kunskap som finns om naturens variationsrikedom på land och i vattnet. Med denna kunskap kan vi gemensamt bli bättre på att bruka och vårda de landskap, miljöer och den artmångfald som vi har att lämna över till kommande generationer. Detta för att vi och våra efterträdare ska kunna få ett hållbart samhälle som fortsatt kan bygga på de tjänster från naturen som vi i många fall tar för givna. Nulägesbeskrivningen kan användas av kommuner och markägare samt länsstyrelsens tjänstepersoner och andra statliga och regionala aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Klimat
 • Fiske
 • Friluftsliv
 • Hotade arter
 • Infrastruktur
 • Invasiva arter
 • Jakt
 • Vilt
 • Kulturmiljö
 • Kunskap
 • Landskapsvård
 • Miljömål
 • Natur
 • Rovdjur
 • Samhällsplanering
 • Skogsbruk
 • Skyddad natur
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2020_11&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss