Flood analysis Lussebäcken, Helsingborg

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har DHI Sverige genomfört en studie av översvämningsrisker längs Lussebäcken i Helsingborgs kommun. Studien syftar till att utvärdera effekter på översvämningsutbredning vid införande av vattenvårdande åtgärder såväl som vid en ökad urbanisering. Flertalet scenarion har simulerats med en hydrologisk och hydraulisk modell av Lussebäcken etablerade i Mike FLOOD. Inom Lussebäckens delavrinningsområde har flertalet vattenvårdande åtgärder i form av dammar, våtmarker och två-stegsdiken genomförts för att skapa högre basflöde och lägre flödestoppar. Effekterna ska återskapa de förhållanden som förekom innan utdikningarna genomfördes i stor skala i södra Sverige.

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2020__17&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss