Videoundersökningar på Kiviksbredan 2018

Undersökningens syfte var att ge kunskaps-underlag om utbredning av habitat, naturtyper, bottendjur och växter. Samtidigt samlades även information in om mänsklig påverkan från till exempel fiske och nedskräpning. Undersökningsområdet är föreslaget som ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet. Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Sandiga bottnar dominerar undersökningsområdet, men det finns gott om delområden med större eller mindre inslag av block, sten och grus. Av växterna är fintrådiga rödalger mycket vanliga inom området (85% av transekterna). Den fleråriga rödalgen kräkel förekom på 14% av transekterna. Skorpbildande alger noterades på 17% av transekterna.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_07&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss