Videoundersökningar i Laholmsbukten 2018

Detta är rapport 3 av 3 för videoundersökningar av epifauna och vegetation i Kattegatt och Öresund 2018, utförda av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Projektet har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ap.2, villkor 5. Undersökningarna syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat, vegetation och epibentisk fauna inom ett 8 164 hektar stort område i Laholmsbukten. Totalt filmades 133 provytor med släpvideo med en yta av ca 25 kvadratmeter vardera och medeldjup på 14,9 meter. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Djur
 • Växter
 • Fiske
 • Jakt
 • Miljö
 • Miljömål
 • Natur
 • Skyddad natur
 • Så mår miljön
 • Vatten
 • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_04&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss