Skånes elförsörjning – en nationell angelägenhet

Denna promemoria tar sin utgångspunkt i det dialogmöte om elbrist som skedde 4 juni 2019 mellan regionala och nationella företrädare. Syftet med mötet var att nå samsyn på dagens problembild och hitta lämpliga strategier för att säkerställa Skånes elförsörjning på kort och lång sikt. Skåne ingår i den mycket expansiva Öresundsregionen, där såväl antalet invånare som etablerade företag ökar i snabb takt. Detta ställer höga krav på en stabil energiförsörjning i allmänhet och ett leveranssäkert elsystem i synnerhet. Utvecklingen pekar mot fortsatt etablering av större elberoende anläggningar i Skåne, inte minst inom elektrifierad stadstrafik i Malmö och Lund, utbyggnation av järnvägsnätet, elintensiva forskningsanläggningar samt nyproduktion av bostäder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019__9&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss