Kiselalgsundersökning i vattendrag som mynnar i Finjasjön, 2018-09-28

Föreliggande rapport redovisar en undersökning av kiselalger 2018 i vattendrag som mynnar i Finjasjön. Totalt har 7 lokaler undersökts. Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet. Rapporten utgör en första rapportering av resultat inom Delprojekt 3. Det så kallade Finjasjöprojektet, som ingår i Havs- och vattenmyndighetens projekt ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”, är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun som pågår under perioden 2018-10-01 till 2020-12-31.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_2&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss