Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalgsundersökning i vattendrag och sjöar i Skåne 2018

Rapporten redovisar den regionala övervakningen av kiselalger i Skåne län 2018. Totalt har 31 lokaler undersökts, varav tolv stycken inom regional miljöövervakning – tidsserier/screening, sex stycken inom uppföljning UC4LIFE, sju stycken inom kalkeffektuppföljning samt sex stycken inom bekämpningsmedel/miljöövervakning. Kiselalger är oftast den största gruppen av de mikroskopiska organismer som går under samlingsnamnet påväxtalger, eftersom de sitter fast på bland annat stenar och vattenväxter. Olika arter av kiselalger har olika toleranskrav med avseende på t.ex. näring, förorening och surhet, och artsammansättningen speglar därför vattnets kvalitet. Jarlman Konsult AB har på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne utfört kiselalgsundersökningen i samarbete med länsstyrelsepersonal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_1&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss