Bevarandevärden på Romeleåsen. Underlag för materialförsörjningsprogram

Den exploateringsutveckling som pågår i Skåne är i dag främst koncentrerad till sydvästra Skåne och kräver stora mängder ballast som främst utvinns på Romeleåsens urbergshorst i nära anslutning till storstadsområdet. Befintliga bergtäkter berör en rad riksintressen för bevarandevärden som naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Behovet är därför stort att skapa bättre underlag för avvägning mellan behovet av bergmaterial och bevarandeintressen samt var bergtäkter kan expandera och nyetableras. Syftet med sammanställningen är att ta fram så mycket information som möjligt för att kunna göra relevanta intresseavvägningar inför ansökningar om att bryta bergkrossmaterial. Resultatet skall också utgöra en del av materialhushållningsprogrammet för Romeleåsen.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2019_18&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss