Videoundersökningar av epifauna i norra Öresund 2018

Detta är delrapport 3 av 3 för videoundersökningarna av epifauna i Kattegatt och Öresund 2017-2018, utförda av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Undersökningen har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Denna undersökning syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat och epibentisk fauna inom ett område på ca 10 000 hektar i norra Öresund. Totalt filmades 101 provytor med dropvideo i korta transekter med en yta av ca 25m2 vardera. Medeldjupet var 24 m. Utbredningskartor har framställts för relevanta förekommande arter och trålspår, samt habitatklassificeringar utifrån OSPAR, HELCOM HUB och Natura 2000. Området utgörs till 99% av leriga till siltiga mjukbottnar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2018__10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss