Minskande trend av näringsläckage från jordbruksmark

Utvärdering från typområde M39 mellan 1983-2016 I denna rapport sammanställs och utvärderas de data som samlats in från typ-om­råde M39 i Skåne län inom miljöövervakningsprogrammet Utlakning från jord­bruksmark . I områdets vattendrag har det sedan drygt 30 år tillbaka genom­förts kontinuerliga mätningar av vattenflöden samt halter av kväve och fosfor. Även odlingsinventeringar har utförts vid några tillfällen. Dessa visar att djur­tätheten och stallgödselspridningen i området var högre 2016 än 1995, sam­tidigt som andelen fånggröda var lägre. Trots detta syns minskande tren­der i kvävehalter i bäcken under framför allt de senaste 10 åren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=M_2018_01&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss