Strandängsfåglar längs nedre Helgeån i Kristianstads Vattenrike 2017 med jämförelser bakåt i tiden

Tretton strandängsområden längs nedre Helgeån inom Kristianstads Vattenrike inventerades 2017. Resultatet visar på vikande antal simänder inom hela inventeringsområdet och trots att det samma gäller för vadarfåglar har en tydlig ökning skett sedan 2012 vid Hammarsjön. Även gulärlan har ökat totalt sett sedan 2012, även här är det framförallt Hammarsjön som står för ökningen. En tidig vegetationstillväxt 2017 gynnade flertalet vadare och gulärla medan låga vattennivåer var missgynnande generellt. Rödspoven har haft en långsiktigt nedåtgående trend inom hela Kristianstads Vattenrike vilken är högst oroväckande. Resultatet 2017 med fem häckningar och fyra flygga ungar vid Hammarsjön är därför mycket positivt. Situationen på Isternäset är mindre lovande och där kan arten vara på utgående.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__10&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss