Aktuella vädervarningar i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kommunala ansvarsarter i Skåne

En möjlighet att hejda förlusten av biologisk mångfald är att arbeta med riktade insatser för de arter som har behov av speciella åtgärder för sin överlevnad i landet. Enskilda arter förekommer sällan jämnt fördelade över landskapet utan finns oftast i begränsade områden. Aktörer som arbetar eller har möjlighet att arbeta i dessa områden har därmed ett visst ansvar för att arten ska kunna fin-nas kvar. Om, till exempel, en art har en stor del av sin förekomst i en kommun, skulle arten kunna betraktas som en kommunal ansvarsart. I denna rapport finns förslag på ett antal arter per kommun som skulle kunna fungera som kommunala ansvarsarter. Gemensamt för dessa arter är att de mer eller mindre har tyngdpunkten av sina svenska förekomster i en specifik kom-mun.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_03&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss