Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2014

Rapporten redovisar resultat från kiselalgsundersökningar som genomfördes av Länsstyrelsen Skåne under 2014. Huvudsyftet är att ge en bild av kiselalgssamhället och att bedöma statusen för kvalitetsfaktorn påväxt på de olika lokalerna. Sammanlagt 16 lokaler i 13 skånska vattendrag undersöktes. Av dessa lokaler är tio screening/regionala miljöövervakningslokaler, varav sex är tidsserielokaler där förändringen över tid följs, och fyra lokaler är en del av UC4LIFE-projektet, som följer upp effekten av vidtagna restaureringsåtgärder. De tre återstående lokalerna har även undersökts med avseende på bekämpningsmedel, med syfte att undersöka kopplingen mellan missbildade kiselalgsskal och förekomst av bekämpningsmedel.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_19&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss