Herptilinventeringar inom 11 Natura2000 områden. Status före åtgärdsarbete

I denna rapport redovisas inventeringsresultat av grod- och kräldjur från 11 Natura-2000 områden i Skåne under 2016. Inventerade områden ingår i Life projektet ”SemiAquaticLife – Recreating habitat complexity for semi-aquatic fauna”. Projektet syftar till att återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur samt vatteninsekter i Natura-2000-områden i södra Sverige (11), Danmark (18), och norra Tyskland (9). Målet är att säkerställa livskraftiga metapopulationer av arter som anges i bilaga II-V i EU:s Art- och habitatdirektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Hotade arter
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=165&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss