Spillvärmepotential i Skåne

Kartläggning och fallstudier av industriell restvärme En ökad spillvärmeanvändning bidrar till en minskad energianvändning och uppfyllandet av de regionala miljömålen. En ökad användning ger även möjligheter att stärka konkurrenskraften för Skånes företag samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya företag, produkter och tjänster. Rapportens målsättningar är att synliggöra den stora potential för industriell spillvärme som finns i länet och att utgöra ett underlag till hur vi utnyttjar denna. Rapporten innehåller resultatet från enkätundersökning, fallstudier och seminarium. Den innehåller även allmän orientering i ämnet, en miljövärdering av spillvärme, hinder och möjligheter, samt förslag till fortsatt arbete. Utöver rapporten finns även GIS-skikt framtagna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_29&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss