Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne 2013

År 2013 analyserades kiselalger från 16 vattendragslokaler i Skåne län: tio inom regional miljöövervakning – screening, fyra inom UC4LIFE samt två för Ivösjökommittén. Analys gjordes också av två lokaler inom regional miljöövervakning – screening från 2012. Av screeningpunkterna bedömdes Rössjöholmsån vid Munka-Ljungby och Klingstorpabäcken vid Färingtofta tillhöra klass 1, hög status. Den sistnämnda låg emellertid mycket nära gränsen mot god status. Ivösjökommitténs två punkter – Holjeån vid Humletorkan/Näsumleden och Skräbeån vid utloppet från Ivösjön – hamnade också i klass 1, hög status. Av dessa låg Skräbeån mycket nära gränsen mot god status. De två screeningspunkterna från 2012, i Trydeån och Fyleån, tillhörde i klass 2, god status.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__15&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss