Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biotopkartering av Hallabäcken 2012. Naturvärden och behov av restaurering i ett biflöde till Vege å

Biotopkartering används för att beskriva naturvärden och hot mot dessa i ett vattendrag med omgivning. Hallabäcken i Bjuvs och Svalövs kommuner har karterats från mynningen i Vege å till källan ca 2 km nordväst om Klåveröd. Hallabäcken är utpekat som nationellt värdefullt vattendrag, ett vattendrag med höga naturvärden (Natura 2000-område). Biotopkarteringen understryker detta bl.a. genom att visa på ett stort antal nyckelbiotoper i såväl vattendrag som anslutande miljö. I rapporten föreslås även förbättrings-/restaurerings-åtgärder som skapande av skyddszoner, återförande av bortrensade block, förbättra beskuggning och ta bort vandringshinder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=129&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss