Biotopkartering av Almaån 2009

Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder i ett biflöde till Helge å Almaån, belägen i Hässleholms och Östra Göinge kommuner, biotopkarterades sommaren 2009. Biotopkartering används för att beskriva biotoperna i och kring ett vattendrag. Almaån är en del av Helge å:s vattensystem och karterades från sammanflödet med Helge å vid Hanaskog upp till Finjasjöns utlopp, en sträcka på totalt 44,2 km. Almaåns omgivningar domineras av åkermarker med undantag för ett parti där vattendraget rinner genom lövskog. Påverkan från jordbruk är kraftig i Almaån, vilket framförallt syns på den omfattande rensningen, där många sträckor är omgrävda till raka kanaler. I vattendraget finns två vattenkraftverk som kraftigt påverkar flödet i Almaån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_45&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss