Biologisk mångfald i de skånska kommunernas planeringsunderlag och verksamheter

Kommunerna är centrala i arbetet med att bevara Skånes biologiska mångfald men det finns skillnader i vad de har för underlag och verktyg inom kommunalt planerings- och naturvårdsarbete. Den här rapportens syfte är att ge en överblick av vilka huvudsakliga underlag och viktiga begrepp som förekommer i de kommunala verksamheterna och som specifikt berör biologisk mångfald. Bra exempel på arbetssätt lyfts fram och informationskällor som kommunerna själva uppger att de behöver för sin verksamhet presenteras med hjälp av enkätresultat. Rapporten har gjorts inom ramen för arbetet med att ta fram en naturvårdsstrategi för Skåne. Strategin ska bidra till att nå de av riksdagens miljökvalitetsmål som har med biologisk mångfald att göra, i synnerhet miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_14&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss