Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skånes dricksvattensförsörjning - Kan riksintresseinstrumentet skydda anläggningar och vatten?

Tillgången och distributionen av dricksvatten är av avgörande betydelse för samhällsplaneringen. Det finns stora vattenresurser i Skåne som är betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen ur ett långsiktigt, nationellt perspektiv. För dessa resurser finns inget riksintresse. Däremot är det möjligt att peka ut områden med anläggningar för dricksvattenförsörjning som riksintressen. Denna rapport redovisar att det i nuläget saknas behov av nya riksintresseområden för dricksvattenanläggningar. Rapporten visar också att det är angeläget att ett anspråk som grundvattenresurser behöver få en större tyngd i lagstiftningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_9&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss