Kulturens Östarp - Översiktlig naturvårdsinventering med tonvikt på bin och andra insekter 2013

Denna inventering utfördes sommaren 2013 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne. Syftet har varit att göra en översiktlig naturvårdsinventering med tonvikt på insekter för att identifiera viktiga naturvärden samt att ge en bild av vilken skötsel som krävs för att tillvarata dessa värden. Målet har inte varit att redovisa kompletta artlistor utan fokus har varit att hitta rödlistade och andra naturvårdsintressanta arter. Resultatet, som redovisas i denna rapport, kommer att användas som kunskapsunderlag under det pågående planeringsarbetet för att bilda ett kulturreservat av området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturreservat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=116&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss